TOPへ行けます
組織図
商業開発本部
●SC・共同店舗・SM・CVS等の店舗開発から運営指導
●街づくり・地域振興の企画・開発
●小売市場等活性化の企画・開発・運営
●近代化・高度化事業の指導
経営開発本部
●新規事業開発の企画・開発・運営指導
●チェーンオペレーションの企画・開発・運営指導
●各種マニュアルの企画・制作・運営システム
●経営情報誌・VTRの企画・制作
コンサルティング本部
●2世経営者育成の「経営塾」
●経営者・幹部・役員会戦略・運営
●各種セミナー・講演活動
●新人事管理制度支援
●戦略的経営診断活動